Aanmelden of wijzigen contactpersonen Steunpunt Hersteloperatie Toeslagen

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG heeft met staatssecretaris van Huffelen sinds juni jl. het gesprek gevoerd over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden. VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september jl. een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.

De afspraak is dat gemeenten zorgen voor zorgvuldige, effectieve en efficiënte hulp aan ouders. Die hulp heeft betrekking op de vijf leefdomeinen (wonen, financiën, gezondheid, werk en dagbesteding en/of problemen in de gezinssituatie). Meldt een ouder zich bij Belastingdienst/Toeslagen, dan is het belangrijk dat de ouders direct doorverwezen kunnen worden naar de betreffende gemeente. Voor de gedupeerde ouders en voor zowel de gemeenten als de Belastingdienst is het fijn als er zoveel mogelijk wordt gewerkt met vaste contactpersonen.

Om gemeenten te ondersteunen bij het snel inrichten van een meldpunt of loket heeft de VNG een factsheet opgesteld. Deze is beschikbaar via hersteloperatie@vng.nl