EnquĂȘte ondernemerstdienstverlening 2019

Het aantal ondernemers is sterk toegenomen en de dienstverlening aan deze doelgroep is anders dan de dienstverlening aan inwoners van uw gemeente. Naast de grote toename van het aantal ondernemers is ook het maatschappelijke klimaat de afgelopen jaren veranderd. VNG Realisatie hoort graag op welke onderwerpen u ondersteuning wil hebben. En natuurlijk willen we ook weten hoe u onze dienstverlening tot nu toe waardeert. Met deze informatie kan onze dienstverlening zo passend mogelijk worden aangeboden.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten.

#1
Welke thema’s houden u op dit moment het meeste bezig? (meerdere keuzes mogelijk)
#2
Met welke thema’s wilt u zich bezig houden, maar heeft u in uw huidige werk geen tijd voor?
#3
Wat heeft u nodig om wel met deze thema’s bezig te kunnen? (Meerdere keuzes mogelijk)
#4
Van welke informatie en/of ondersteuning van VNG Realisatie maakt u gebruik? (meerdere keuzes mogelijk)
#5
Hoe waardeert u deze ondersteuning?
12345678910
Ondernemerspeiling
Webinars over ondernemersdienstverlening
Inspiratie- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten
Leerkringen en leermodules van het Kenniscentrum Dienstverlening
Berichtgeving VNG Forum Ondernemerspeiling
Informatie op de website vngrealisatie.nl
Informatie op de website waarstaatjegemeente.nl
#6
Wat zou van onze ondersteuning/dienstverlening beter kunnen en hoe?
#7
Hoeveel reistijd naar een bijeenkomst is voor u acceptabel?
#8
Op welke thema’s op gebied van ondernemersdienstverlening moet VNG Realisatie zich de komende drie jaar inzetten? (Meerdere keuzes mogelijk)
#9
Heeft uw gemeenten interesse om mee te doen aan pilots vanuit VNG Realisatie?
Een voorbeeld is een pilot over betere regelgeving voor ondernemers op lokaal/regionaal niveau of op het gebied van circulaire economie.
#10
Op welke wijze ontvangt u van ons bij voorkeur nieuwe informatiebronnen of nieuw ondersteuningsaanbod op het gebied van ondernemersdienstverlening?