Aanmelden i-Sociaal Domein Update

Voornaam
:
*
Tussenvoegsel
:
Achternaam
:
*
Aanhef
:
Email
:
*
Mobiel
:
Telefoon
:
Organisatie
:
Organisatiesoort
:
*
Functie
:
*

Ik schrijf me graag in voor:
ISD Update
:
*


Wat doen wij met deze gegevens?

Wij gebruiken de toestemming uit bovenstaand formulier alleen om u de i-Sociaal Domein Update toe te sturen. Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de thema’s en/of onderwerpen. Daarna vragen wij u opnieuw toestemming. U kunt de toestemming op ieder moment intrekken.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders. Samen werken we aan het verminderen van de administratieve lasten in het sociaal domein.

© i-Sociaal Domein

ketenbureau@i-sociaaldomein.nl
i-sociaaldomein.nl

YouTube
LinkedIn