Aanvraagformulier Innovatiefonds

#1
Titel van de aanvraag
#2
Contactpersoon gemeente
#3
Naam gemeente
#4
Emailadres
#5
Telefoonnummer
#6
Bij elk initiatief dienen minimaal twee gemeenten betrokken te zijn. Met hoeveel en welke gemeenten wordt er samengewerkt?
#7
Korte omschrijving van het initiatief
#8
Wat is het probleem dat u wilt oplossen? Welk effect wilt u bereiken?

Om in aanmerking te komen voor het innovatiefonds, moet het initiatief bijdragen aan de volgende principes op het gebied van innovatie strategie, Common Ground en gegevenslandschap:

Innovatie strategie

 1. Impact op inwoner, ondernemers en maatschappij staat centraal
 2. Mate van adoptie en implementatie bepaalt succes
 3. Opzet is beproeven en leren van elkaar in gefaseerde aanpak
 4. De kracht van bestaande en bewezen initiatieven wordt gebruikt
 5. We werken als één overheid
 6. Eén keer ontwikkelen en hergebruiken is ambitie

Common Ground

Meer informatie over Common Ground

 1. Community – we werken als community
 2. Agile - we ontwikkelen incrementeel en iteratief
 3. Nieuw naast oud - we ontwikkelen nieuw naast bestaand
 4. Moderne IT – we gebruiken moderne technologie
 5. Open source - open source software is een vereiste
 6. Lagen-architectuur - we gebruiken een gelaagd architectuurmodel
 7. Nlx als gateway – we ontwikkelen en gebruiken nlx als gateway

Gegevenslandschap

Meer informatie over Gemeentelijk Gegevenslandschap

 1. Component gebaseerd – we werken met componenten
 2. Open – we zijn transparant waar mogelijk
 3. Vertrouwd – we zorgen dat informatiebeveiliging en privacy op orde zijn
 4. Eenmalige vastlegging – we leggen gegevens eenmalig vast en vragen op bij de bron
 5. Regie op gegevens – we faciliteren regie op gegevens
 6. Standaard – we standaardiseren maximaal
#9
Hoe maakt het initiatief gebruik van, of draagt het bij aan de verwezenlijking van de Common Ground principes, principes gegevenslandschap en/of principes innovatiestrategie? Wees in de beantwoording zo concreet en volledig mogelijk.
NB. Ook als er (nog) niet helemaal voldaan wordt aan de criteria, licht dan de reden toe en leg uit op welke wijze er wel richting de visie Common Ground toegewerkt wordt. Op deze manier kunnen wij beter kijken naar de mogelijkheden.


#10
Welk bedrag (excl. BTW) investeert u als gemeente of initiatief zelf?
#11
Welk bedrag wordt er gevraagd van VNG (zie de criteria van co-financiering)?
#12
Welk concreet resultaat verwacht u op te leveren voor deze investering? Wat is uw planning?
#13
Heeft u nog vragen of opmerkingen?