Inventarisatieformulier IPv6

Dit formulier is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de implementatie van IPv6 bij gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en (semi) overheidsinstellingen. Deze inventarisatie betreft uitsluitend het implementeren van IPv6 voor hoofd-website(s) en (externe) mailservers. Het is een vereiste, gesteld in het OBDO-besluit om eind 2021 bereikbaar te zijn op zowel IPv4 als IPv6.

Meer informatie over IPv6 vindt u op vngrealisatie.nl.

#1
*Naam gemeente/samenwerkingsverband
#2
Postcode
#3
Adres
#4
*Plaats

Contactgegevens


#5
*Naam verantwoordelijke manager/budgethouder
#6
*Functie
#7
*Telefoonnummer
#8
*Email
#9
Naam administratief contact
#10
Functie
#11
Telefoonnummer
#12
Email
#13
*Naam technisch contact
#14
Functie*
#15
*Telefoonnummer
#16
*Email
#17
Onze hoofd-website is voor bezoekers met alleen een IPv6 verbinding bereikbaar.
#18
Gebruikers met alleen IPv6 kunnen met onze organisatie direct e-mail uitwisselen.
#19
Beheert u als gemeente de website-onderdelen zelf of wordt dat gedaan door een externe leverancier?
Zelf Extern
Beheer website
Beheer mailserver
Beheer CMS
Beheer hosting