Inventarisatie IPv6

Dit formulier is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de implementatie van IPv6 bij gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze inventarisatie betreft uitsluitend het implementeren van IPv6 voor gemeentelijke website(s) en externe mailservers.

Wilt u meer weten over IPv6 dan verwijzen wij u naar de Internetpagina's over deze dienst die u vindt op de website van VNG Realisatie.

Vragen met een * zijn verplicht

#1
*Naam gemeente/samenwerkingsverband
#2
Postcode
#3
Adres
#4
*Plaats

Contactgegevens


#5
*Naam verantwoordelijke manager/budgethouder
#6
*Functie
#7
*Telefoonnummer
#8
*Email
#9
Naam administratief contact
#10
Functie
#11
Telefoonnummer
#12
Email
#13
*Naam technisch contact
#14
Functie*
#15
*Telefoonnummer
#16
*Email
#17
*Onze hoofd-website is voor bezoekers met alleen een IPv6 verbinding bereikbaar
#18
*Gebruikers met alleen IPv6 kunnen met onze organisatie direct email uitwisselen
#19
*Beheert u als gemeente de website-onderdelen zelf of wordt dat gedaan door een externe leverancier?
ZelfExtern
Website is in eigen beheer
Mailserver is in eigen beheer
CMS is in eigen beheer
Hosting is in eigen beheer