Vragenlijst Clouddiensten

Om meer inzicht te krijgen in welke clouddiensten momenteel al worden geleverd voert VNG-Realisatie een inventarisatie bij leveranciers van clouddiensten uit. Indien u een of meer clouddiensten levert aan gemeenten en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden, dan verzoeken wij u per clouddienst het formulier in te vullen. Na verwerking zullen wij u benaderen voor eventuele nadere toelichting. De verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor interne analyse en onderzoek en niet verder worden verspreid.

#1
Naam leverancier
#2
Naam clouddienst
#3
Versienummer
#4
Naam contactpersoon
#5
Email contactpersoon
#6
Telefoonnummer contactpersoon

Welke servicemodellen hanteert u?

#7
Cloud Software as a Service (SaaS)
#8
Cloud Platform as a Service (PaaS)
#9
Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)

Welke distributiemodellen hanteert u?

#10
Private cloud
#11
Community cloud
#12
Public cloud
#13
Hybride cloud
On demand selfservice - Een gebruiker kan eenzijdig de geleverde dienst beïnvloeden v.w.b. het gebruik van verwerkingscapaciteit en netwerk opslag, zonder daarvoor van de kant van de leverancier/provider een menselijke handeling moet worden verricht.

#14
Broad network access - De dienst is beschikbaar via de netwerkverbinding en kan worden benaderd via iedere client die van een standaard netwerk toegang gebruik maakt.

#15
Resource pooling - De computer resources die de leverancier ter beschikking heeft worden gepoold op basis van een multi-tenant model. Verschillende fysieke en virtuele resources worden op een dynamische wijze toegewezen en beschikbaar gemaakt op basis van de feitelijke behoefte van de gebruiker. Vanuit de gebruiker bezien is de locatie van de resources niet relevant met uitzondering van eventueel te stellen eisen t.a.v. opslag van data (o.a. vanwege wettelijke vereisten zoals de BIO/GDPR/AVG). Voorbeelden van resourcespooling zijn storage, processing, geheugen, en bandbreedte.

#16
Rapid elasticity - De dienst kan snel en op een flexibele manier worden geleverd, in veel gevallen geautomatiseerd, zodat kan worden voldaan aan de gebruiksintensiteit van de gebruiker. In veel gevallen ervaart de gebruiker geen beperkingen in capaciteit en/of volume van de dienst.

#17
Measured Service - Het gebruik van resources wordt automatisch aangepast en geoptimaliseerd naar gelang de omvang en het soort gebruik door de gebruiker, passend bij het soort dienst dat door de gebruiker wordt afgenomen (denk hierbij aan storage, processing, bandbreedte en aantal actieve gebruikers) het gebruik van resources kan worden gemonitord, gecontroleerd en gerapporteerd waardoor transparantie voor zowel de leverancier als gebruiker ontstaat t.a.v. het feitelijke gebruik van de dienst en de ontwikkeling daarin.

#18
Op welke netwerken wordt de clouddienst ontsloten?

#19
Internet
#20
Gemnet (niet AOD maar netwerk)
#21
Diginetwerk (koppelnetwerken)
#22
Overig